شبکه سازی تجاری ارزش آفرینیبرندسازیتوسعه فعالیت‌های اقتصادی

شبکه‌سازی تجاری فرآیند برقراری ارتباطات سودمند با فعالان اقتصادی و مشتریان بالقوه شماست.
انجمن بین‌المللی کارگزاران تجاری با هدف اتصال بخش‌های خصوصی به شبکه‌های تجاری داخلی و بین‌المللی و بازارسازی محصولات و خدمات همراه شماست.

خدمات بروکر

اخبار و رویدادها

[wpv-view name=’first-page-events’ limit=’3′]

expand your network