انجمن بین المللی کارگزاری تجاری

شبکه‌سازی تجاری فرآیند برقراری ارتباطات سودمند با فعالان اقتصادی و مشتریان بالقوه شماست.
انجمن بین‌المللی کارگزاران تجاری با هدف اتصال بخش‌های خصوصی به شبکه‌های تجاری داخلی و بین‌المللی و بازارسازی محصولات و خدمات همراه شماست.

خدمات بروکر

رویدادهای بروکر