شرکت بیمه “ما” در راستای امضا تفاهم نامه ای با مرکز گردشگری ستاد توسعه اقتصادی به عنوان یکی از حامیان در نشست تجاری فعالان صنعت غذا حضوربه هم رسانید.

به گزارش روابط عمومی بیمه “ما” اولین نشست تجاری فعالان صنعت غذا و کارگزاران تجاری روز چهارشنبه 5 اردیبهشت با حضور شرکت های حوزه صنعت و کارگزاران تجاری برای معرفی خدمات نوین و مذاکرات رو در رو در سالن رستوران چنارستان تهران برگزار شد.

بر اساس این گزارش در این نشست که معاون شبکه فروش و توسعه بازار و سرپرست بیمه های اتکایی شرکت بیمه “ما” حضور داشتند . آقای شیری معاون شبکه فروش و توسعه بازار ضمن معرفی پتانسیل های بیمه “ما” در حوزه های گوناگون، در خصوص ارائه پکیج های مختلف به فعالان حوزه غذایی ، باربری ، صادرات، واردات و همچنین انجام مسئولیت های کیفیتی و اجتماعی صحبت کرد.در ادامه آقای شیری در خصوص حضور بیمه “ما” در حوزه بین الملل گفت: شرکت بیمه “ما” یک برند خوب و دارای اعتبار جهانی است و تنها شرکت بیمه ای ایرانی است که دو شریک تراز اول اروپایی دارد که این موضوع نشان دهنده ی مدیریت ریسک خوب و مناسب شرکت می باشد.