معرفی

اولين كنگره بين‌المللي توسعه روابط اقتصادي در حوزه سلامت با محوريت كشورهاي اسلامي به همت دبيرخانه توسعه علوم و فناوري كشورهاي اسلامي در اسفنده ماه 1394با مشاركت بيش از ١٤ كشور برگزار شد

اين رويداد با هدف معرفي فرصت‌های همكاری در حوزه سلامت كشورهای اسلامي و با رويكرد تجمیع ظرفيت بخش‌های مختلف اجرایی فعال در عرصه سلامت با مشاركت بخش‌های خصوصي و دولتي مرتبط در شهر تهران برگزار شد. در اولين دوره اين رويداد بين‌المللي ضمن معرفي دستاوردهای كشورهای اسلامي در حوزه سلامت، ملاقات‌ها و نشست‌های B2B و خصوصی بین کشورهای فعال نیز فراهم شد.

در اولين كنگره بين‌المللی توسعه روابط اقتصادي در حوزه سلامت با محوريت كشورهای اسلامی كه از تاريخ 1 تا 3 اسفند 1394 با ریاست آقای دکتر علی‌اکبر ولایتی مشاور محترم ارشد مقام معظم رهبری در امور بين‌الملل و رياست مركز تحقيقات استراتژيک تشخيص مصلحت نظام برگزار شد، نهادهای دولتی و خصوصی داخلی و خارجی حضور و مشاركتی فعال داشتند.

گزارش تصویری