نشست تجاری  فعالان برتر صنعت نساجی و پوشاک با کارگزاران تجاری

زمان: دوشنبه 15 آذرماه 1400 ساعت 19 لغایت 22

مکان: تهران، هتل پارسیان اوین، سالن کوه نور، طبقه دوم

انجمن بین المللی کارگزاران تجاری با همراهی شرکت سامع پاد نوین و سامانه نمایشگاه آنلاین ایروکسپو جهت شبکه سازی و توسعه بازارهای داخلی و بین المللی، نشست تجاری  فعالان برتر  صنعت نساجی و پوشاک با کارگزاران تجاری را برگزار می‏نمایند. مدعوین این نشست تجاری مشارکت کنندگان IRANTEX 2021 و IRANMODE 2021 ، اتاق های مشترک بازرگانی، نمایندگان محترم سفارت خانه ها، شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های و همچنین کارگزارن تجاری و تسهیل گران کسب و کار خواهند بود.

جمهوری اسلامی ایران به دلیل بهره مندی از متخصصین توانمند و دانش های تخصصی صنعت نساجی و پوشاک از کشورهای مطرح در سطوح بین المللی بوده و ضروریست با هدف حضور موثر صنایع مرتبط در بازار های جهانی از ظرفیت همه نهاد ها و تشکلهای اقتصادی و همچنین کارگزاران تجاری فعال در زمینه تجارت بین الملل بهره برداری گردد.

در همین راستا و به منظوره شبکه سازی و جریان سازی های داخلی و بین المللی با مشارکت موثر سامانه نمایشگاه‏ آنلاین ایروکسپو و حمایت مرکز نوآوری و شتابدهی صادرات ایران،  جامعه متخصصین نساجی ایران، اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران و شرکت سامع پادنوین نشست تجاری و ضیافت شام ” فعالان برتر صنعت نساجی و پوشاک با کارگزاران تجاری” در تاریخ 15 آذرماه 1400 با حضور تسهیل‏گران کسب و کار، نهاد‏های سیاست گذاری، اتاق‏های مشترک بازرگانی، نمایندگان تشکلهای   بین المللی و بروکرهای تجاری برگزار خواهد گردید.