معرفی

دومین کنگره بین‌المللی توسعه روابط اقتصادی در حوزه سلامت با محوریت کشورهای اسلامی به همت مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی در اسفند ماه 1395 با مشارکت بیش از 45 کشور برگزار شد.

هدف از برگزاری این رویداد معرفی فرصت‌های همکاری در حوزه سلامت کشورهای اسلامتی با رویکرد تجمیع ظرفیت بخش‌های مختلف اجرایی فعال در عرصه سلامت با مشارکت بخش‌های خصوصی و دولتی مرتبط بود.

دومین کنگره بین‌المللی توسعه روابط اقتصادی در حوزه سلامت با محوریت کشورهای اسلامی که از تاریخ 5 تا 7 اسفند ماه 95 با ریاست دکتر زالی رئیس سازمان نظام پزشکی برگزار شد.

گزارش تصویری