معرفی

سومین کنگره بین‌المللی توسعه روابط اقتصادی در حوزه سلامت با محوریت کشورهای اسلامی به همت مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی در اردیبهشت 1397 برگزار شد

هدف از برگزاری این رویداد معرفی فرصت‌های همکاری در حوزه سلامت کشورهای اسلامتی با رویکرد تجمیع ظرفیت بخش‌های مختلف اجرایی فعال در عرصه سلامت با مشارکت بخش‌های خصوصی و دولتی مرتبط بود.

سومین کنگره بین‌المللی توسعه روابط اقتصادی در حوزه سلامت با محوریت کشورهای اسلامی که از تاریخ 19 تا 21 اسفند ماه 97 با ریاست دکتر زالی رئیس سازمان نظام پزشکی برگزار شد.

گزارش تصویری