عضویت در انجمن بین المللی کارگزاری تجاری

حضور در همایش ها و نشست های تجاری به همراه تسهیلات ویژه برای توسعه ارتباطات و ارتقا سطح خدمات اعضای انجمن

مزایای عضویت در انجمن

عضویت در این انجمن فرصت های بسیاری را برای شما ایجاد می کنید که از جمله ی آن ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد‌:‌‌
 •  دسترسی به شبکه های اقتصادی

 • دریافت حمایت جهت تعریف همکاری های تجاری

 • امکان حضور رایگان در رویدادهای تجاری مرتبط با انجمن

 • بسترسازی ارتباطات داخلی و بین المللی

 • تعریف همکاری های اقتصادی مشترک با انجمن

 • بهره مندی از خدمات رفاهی پیش بینی شده

 • دریافت تسهیلات جهت حضور در رویدادهای بین المللی منتخب

شرایط لازم جهت عضویت

برای این که بتوانید در انجمن بروکر عضو شوید کافیست شرایط زیر را داشته باشید :‌
 • فعالیت در حوزه های کارگزاری

 •  فعالیت در حوزه های اقتصادی، خدماتی و یا صنعتی

 • رزومه کاری معتبر  

 • پرداخت حق عضویت

فرم عضویت در انجمن