کافه بروکر!‌ فضای دلنشین برای گپ و گفت‌های تجاریمشتاقانه منتظر شما هستیم

ساختاری خدماتی وابسته به انجمن بوده که مسئولیت شبکه‌سازی و جریان‌سازی‌های اقتصادی در ابعاد داخلی و بین‌المللی مطابق با اهداف انجمن را عهده‌دار است.

کافه بروکر یک فضای تجاری و دلنشین برای آشنایی فعالان اقتصادی و کارگزاری است. مهم نیست در چه حوزه اقتصادی فعالیت دارید، یقین داریم با حضور در کافه بروکر راهکاری برای تعریف همکاری‌های مشترک با شما خواهیم یافت.

مخاطبین و جامعه هدف

رویدادهای کافه بروکر