معرفی

روز شنبه 2 اسفند 1399 نشست فعالان حوزه سلامت و گردشگری سلامت با محوریت حمایت از کسب‌وکارهای نوین مرتبط با این بخش در مرکز تسهیل و توسعه کسب‌وکارهای نوین حوزه گردشگری با هدف آشنایی با فعالیت‌های این مرکز و مذاکره پیرامون برخی از پروژه‌های در دست اقدام در زمینه توسعه گردشگری، برگزار شد.

دکتر نجفی معاون فناوری و تحقیقات وزارت بهداشت، دکتر رحمتی عضو هیئت مدیره بانک گردشگری، مجید زنگوئی دبیرکل مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی، مریم سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و گرجستان و عضو هیئت‌مدیره کانون زنان بازرگان ایران، دکتر بهروز دبیر کارگروه صندوق پژوهش و فناوری، دکتر ابراهیمی رئیس پارک تربیت مدرس، دکتر سعید هاشم‌زاده رئیس اداره گردشگری سلامت وزارت بهداشت، هادی کوچکی مدیر بانکداری نوین بانک گردشگری، مهندس آرمین شهریاری مدیرعامل شتاب‌دهنده لانچ‌ایت و مدیر اجرایی مرکز تسهیل و توسعه کسب‌وکارهای نوین حوزه گردشگری، دکتر محمدی مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری گردشگری سلامت پارس (در شرف تاسیس)، مهندس فتحی مدیر کارآفرینی شهرداری منطقه ۱، مهندس صفری مدیر سرای محله بهاران منطقه 5 و همچنین کسب‌وکارهای مستقر در مرکز تسهیل و توسعه کسب‌وکارهای نوین حوزه گردشگری از مهمانان این رویداد بودند.

گزارش تصویری

نظرات مهمانان