موضوع: بازارسازی و راه‌کارهای ارتباط با شبکه‌های اقتصادی داخلی و بین‌المللی

روز پنجشنبه 30 مرداد نشستی تجاری با حضور استارتاپ‌های فضای اشتراکی تیوان، کارگزاران تجاری و تعدادی از شرکت‌های خدمات تجاری برگزار شد.

در این نشست ضمن تشریح اهداف و فعالیت‌های انجمن بین‌المللی کارگزاران تجاری، گپ و گفت‌های تجاری فی‌مابین حاضرین در راستای فعالیت‌های اقتصادی مشارکت‌کنندگان و تعریف همکاری‌های مشترک انجام شد.

گزارش تصویری