موضوع: تعریف همکاری اجرایی ما بین فعالان صنعت لجستیک و حمل و نقل با استارتاپ‌ها و کارگزاران تجاری

روز پنجشنبه 23 مرداد نشستی تجاری با حضور استارتاپ‌ها، فعالان حوزه حمل و نقل و کاگزاران تجاری در محل خانه نوآوری و کارآفرینی شهری واقع در پارک جمشیدیه با میزبانی انجمن بین المللی کارگزاران تجاری و اینوستیوم برگزار شد.

در این نشست ضمن بررسی راهکارهای اجرایی به منظور ایجاد مرکز نوآوری و کارآفرینی حوزه لجستیک و حمل و نقل و تشریح اهداف و فعالیت‌های آن، گپ و گفت‌های تجاری فی‌مابین حاضرین در راستای فعالیت‌های اقتصادی مشارکت‌کنندگان و تعریف همکاری‌های مشترک انجام پذیرفت.

گزارش تصویری

نظرات مهمانان