موضوع: شیوه بازارسازی و راه‌کارهای ارتباط با شبکه‌های اقتصادی داخلی و بین‌المللی

روز پنجشنبه 20 شهریور نشستی تجاری با حضور استارتاپ‌های پارک علم و فناوری تربیت مدرس، کاگزاران تجاری و تعدادی از شرکت‌های خدمات تجاری در محل خانه نوآوری و کارآفرینی شهری واقع در پارک جمشیدیه با میزبانی انجمن بین المللی کارگزاران تجاری برگزار شد.

در این نشست ضمن تشریح اهداف و فعالیت‌های انجمن بین‌المللی کارگزاران تجاری، گپ و گفت‌های تجاری فی‌مابین حاضرین در راستای فعالیت‌های اقتصادی مشارکت‌کنندگان و تعریف همکاری‌های مشترک انجام شد.

گزارش تصویری

نظرات مهمانان